Carta-Manifiesto remitido al Concello de Santiago 20/11/2008

Concello de Santiago de Compostela
Pazo de Raxoi
Santiago de Compostela

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2008

Os veciños da cidade histórica e o ensanche agrupados na Plataforma Santiago sin Ruido consideramos inadmisible que o Concello e a Policía Local incumplan reiteradamente a normativa sobre ruidos. A movida nocturna xenera suciedade e vandalismo que alteran a convivencia ciudadana e ruidos que deterioran a saúde dos veciños e afectan o seu dereito o descanso, causando tamén efectos nocivos na saúde da xuventude consumidora de alcohol.

As autoridades, responsables de protexer e millorar a calidade de vida dos ciudadáns, non poden ser permisivos con estas infraccións da lexislación vixente polo cual os veciños preocupados polo progresivo deterioro da convivencia e os estragos constantes na nosa cidade, reclamamos o Concello e a Policía Local a adopción de medidas como o reforzo da plantilla policial para o cumprimento da Ordenanza Municipal de ruidos e a Ordenanza de Convivencia, Residuos e Limpieza.

Nunca tiveron os mozos tantas alternativas de ocio. Por iso as autoridades mais que adicarse a organizar o tempo libre da xuventude favorecendo a diversión asociada ó alcohol deben advertir a toda a sociedade do grave risco para a saúde do seu consumo abusivo, promover as conductas cívicas, garantir o cumplimento da lexislación vixente e axilizar a tramitación das sancións por infraccións.

Ante as nulas conclusións do Foro Cívico e o anuncio da modificación da Ordenanza Municipal no mes de decembro, os veciños da Plataforma declaramos que os 15 puntos deste manifiesto reclaman o cumplimiento das leis (como se mostra no anexo) e o recoñecemento do dereito a pacífica convivencia e o descanso amparado polo Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Xusticia e Audiencias Provinciais.

Vecinos agrupados na iniciativa ciudadana
Plataforma Santiago sin Ruido

…………………………………………………………………………………………

1.- Recordamos que está prohibido o consumo de bebidas na vía pública cando poda alterar gravemente a convivencia ciudadana pola aglomeración de persoas para consumo masivo. (OC art. 67 nota 1)

2.- Recordamos que en horario nocturno de 22 h a 8 h está prohibido cantar, tocar instrumentos musicais, berrar, vociferar e satisfacer necesidades fisiolóxicas. (OR art. 31 e 69 notas 2 e 3)

3.- Recordamos que en horario nocturno o ruido producido por personas ou establecementos públicos non pode sobrepasar 55 decibelios. (OC art. 13.8 nota 4)

4.- Consideramos necesario que a policía coñeza a ordenanza que debe aplicar. A policía debe estar previamente instruida e formada en materia de ruidos e dos seus efectos na saúde dos veciños (angustia, desorientación, insomnio…)

5.- Recordamos que a actividade de cada establecemento público ten que ser a que lle corresponde segundo a licenza concedida polo Concello. Así un bar, café, café-bar, cafetería ou restaurante do Grupo I non pode ter música nen altavoces ou amplificadores. Só se lles permite ter televisión, radio ou fío musical sen amplificación de sonido. (OR art. 44.6 nota 5) Un café-bar non pode ter música ambiental pois senon sería de categoría café-bar especial.

6.- Esiximos que o Concello obrigue os establecementos públicos a colocar nun lugar visible a placa identificadora da licencia que poseen onde se indique a súa categoría, aforo, número de licenza e nivel de emisión sonora permitida. (OR art. 45 nota 6)

7.- Esiximos que o Concello sancione aos establecementos infractores dos horarios de peche, obrigandolles a manter a orde tanto dentro como fora do local con axuda da policía. (OR art. 57.2 nota 7)

8.- Esiximos que o Concello sancione aos establecementos públicos que servan consumicións na rúa. (OR art. 43 nota 8)

9.- Esiximos que o Concello cumpla que o peche cautelar de establecementos infractores sexa de dous meses e se nese tempo non son corrixidas as deficiencias se proceda a súa clausura definitiva.

10.- Esiximos que os veciños podan consultar os partes de denuncias da Policía Local nun prazo máximo de unha semana por se procede revisión ou tomar medidas legais contra o mesmo.

11.- Esiximos que o Concello facilite os veciños que o soliciten por escrito, información sobre o estado da tramitación do expediente por infracción da Ordenanza de Ruidos nun prazo máximo dun mes.

12.- Esiximos que o Concello adopte as medidas oportunas para que podan resolverse os expedientes con denuncias de incumplimento da Ordenanza de Ruidos nun prazo máximo de tres meses.

13.- Esiximos que de haber indicios de incumprimiento de licenza dos establecementos, o Concello abra expediente de oficio. (OR art.64. nota 9)

14.- Esiximos transparencia e cumplimiento da Lei de procedemento administrativo.

15.- Se as autoridades competentes son incapaces de cumprir e facer cumplir a normativa que fagan traspaso de responsabilidades as autoridades pertinentes. O Concello a Xunta e a Policía Local a Guardia Civil ou a Policía Nacional.

ANEXO LEXISLATIVO

OR Ordenanza Xeral Municipal Reguladora de Emisión e Recepción de ruidos, Vibracións e Condicións dos locais. (BOP nº 294 de 24/12/2003)

OC Ordenanza de Convivencia, Residuos e limpieza viaria de Santiago de Compostela. (BOP nº 40 de 17/02/2007)

1. OC Art. 67. Consumo de bebidas na vía pública: Queda prohibido o consumo de bebidas na vía pública cando poda alterar gravemente a convivencia ciudadana. Para estes efectos producese alteración cando concurran as circunstancias seguintes:

a) Cando a morfoloxía ou natureza do lugar público o consumo poda facerse de forma masiva por grupos de ciudadanos ou invite a aglomeración de estos.
b) Cando como consecuencia da acción do consumo se poda deteriorar a tranquilidade do contorno ou provocar situacions de insalubridade.

2. OR artigo 31. Comportamento nocturno: Queda prohibido cantar, usar instrumentos musicais ou semellantes, berrar ou vociferar.

3. OR artigo 69. Necesidades fisiolóxicas: 1. Prohíbese satisfacer as necesidades fisiolóxicas en cualquera dos espacios públicos. 2. Será circunstancia agravante cuando se realice en espacios de concurrida afluencia de personas ou cando se faga en monumentos, edificios ou espacios públicos catalogados como protexidos.

4. OR artigo 13.8. Considera 55 decibelios como máximo nivel de recepción externa de Zona B de Moderada Sensibilidade Acústica nas áreas residenciais, vivendas, hoteis ou zonas de especial protección como centros históricos.

5. OR artigo 44.6. Os establecementos do grupo I bar, café; café-bar; cafetería; restaurante, mesón, grella; taberna e adega soamente poderán instalar fío musical, un aparello de radio ou de televisión, que deberán funcionar sen estar conectados a amplificadores ou a altavoces.

6. OR artigo 45. Identificación dos establecementos de pública concurrencia: Os establecementos terán na fachada ou no interior, preto da porta principal de entrada nun lugar visible unha placa identificadora na que debe constar: categoría, aforo, número de licencia e nivel de emisión interna permitida.

7. OR artigo 57.2. O titular da licencia será o responsable do mantemento da orde por parte dos seus clientes, tanto no local como nos seus accesos.

8. OR artigo 43. Relación do local co exterior: 1. Todas as actividades comprendidas nesta ordenanza e en especial as de ocio nocturno deberán adoptar durante o seu funcionamento as medidas oportunas para evitar que o público efectúe as súas consumicións na vía pública.

9. OR artigo 64. Actividade de inspección. O persoal do Concello debidamente identificado poderá levar a cabo visita de inspección ás actividades que se veñan desenvolvendo e ás instalacións en funcionamento para os efectos de comprobar o cumprimento das determinacións desta ordenanza. As visitas de inspección poderán levarse a cabo por propia iniciativa municipal.

………………

elCorreoGallego

El Correo Gallego 21/11/2008: Crean una plataforma vecinal contra el ruido y animan a denunciar a Raxoi

EN INTERNET
Crean una plataforma vecinal contra el ruido y animan a denunciar a Raxoi. Aún antes de publicitar su nuevo colectivo, han recibido más de 25 solicitudes de información a través de Internet // Critican con dureza las conclusiones del Foro Cívico, por potenciar el consumo de alcohol en los locales o ignorar que el botellón está prohibido en Santiago

Ramón Escuredo
El botellón concentra en el parque de la Alameda a multitud de jóvenes para consumir alcohol
FOTO: Ramón Escuredo

El ruido de la movida nocturna tiene en la zona vieja de Compostela uno de sus focos principales y es precisamente allí, entre las rúas de la Algalia y la Conga, donde tiene su origen una nueva plataforma vecinal que nace con vocación de unir fuerzas para abrir una guerra abierta a las molestias que genera el botellón, el riesgo para la salud de los jóvenes que supone el consumo excesivo de alcohol y la inactividad de las administraciones, a las que acusan de incumplir sus propias normas y dejar hacer, mientras cientos de personas sufren las consecuencias en forma, incluso, de problemas de salud.

Por ahora la Plataforma Santiago Sin Ruido no se ha publicitado más que a través de un blog -www.santiagosinruido.wordpress.com-, y una dirección de correo electrónico, con la dirección santiagosinruido@gmail.com, y a pesar de ello los administradores han recibido más de 25 solicitudes de información, todas procedentes de personas afectadas por el ruido nocturno en la capital gallega.

Por ahora el colectivo ha dado sus primeros pasos remitiendo al Ayuntamiento de Santiago un comunicado y empezando a dar difusión a sus principios y objetivos. El próximo paso será la publicación de un manifiesto en el que exponen su ideario, y a partir de ahí, abrir una guerra abierta al ruido nocturno.

En su blog pueden encontrarse ya algunos textos en los que, por ejemplo, critican la vaguedad y algunos aspectos equívocos en las conclusiones del Foro Cívico, ya que destacan que, en lugar de advertir a los jóvenes sobre el peligro del consumo del alcohol se les insta a hacerlo en los locales como forma de socialización, o alude a un botellón educado ignorando que las ordenanzas municipales de la capital gallega prohiben de forma tajante estas prácticas.

En concreto, consideran criticable que el Foro Cívico aluda en sus conclusiones a la necesidad de “educar para beber”, cuando debería hacer lo contrario. Consideran que los jóvenes no son “descerebrados”, pero que sí pueden necesitar mensajes más claros y firmes por parte de las autoridades.

A estas últimas se las insta a agilizar la tramitación de las sanciones por infracciones en materia de ruidos, ya que consideran que en muchas ocasiones éstas tardan demasiado en llegar, mientras el daño a los vecinos sigue produciéndose día tras día.

Los responsables de la plataforma consideran que, por el momento y aún sin haber dado publicidad a su iniciativa, ésta ha conseguido una respuesta notable. Lo es sobre todo si se tiene en cuenta que, en una de las zonas más castigadas por el ruido nocturno, la zona vieja, la población es mayor en un porcentaje muy elevado y no suele tener acceso a Internet.

Es precisamente a estos vecinos, que muchas veces se resignan a sufrir las consecuencias del ruido por desconocimiento de las vías para hacer valer sus derechos, a los que la plataforma quiere representar, según explica una de las participantes en la fundación de este nuevo foro. Para ello aspiran a convertirse en un altavoz para que los afectados puedan defenderse.

PRECEDENTES EN CASTELLÓN

Por negación de auxilio

Tomando como ejemplo una sentencia de la Audiencia Pronvincial de Castelló, que condenó a un empresario y al alcalde, en este último caso por delitos de prevaricación y denegación de auxilio en un caso de ruidos, uno de los participantes en el blog de la nueva plataforma insta a sus promotores a “inmediatamente ir al juzgado y pedir responsabilidades desde el punto de vista penal” por algunos de los casos que sufren los vecinos de la capital gallega. Otro participante de este blog de nueva creación destaca que “ya era hora de que alguien diera el paso y se lanzara a hacer público el malestar de tanta y tanta gente en esta ciudad que no puede dormir” .

La ‘ley seca’, única propuesta en claro

La reforma de las ordenanzas municipales para ­prohibir la venta de alcohol en tiendas entre las diez de la noche y las ocho de la madrugada fue una de las pocas propuestas en claro que salió del Foro ­Cívico .

…………………………………………….

El Correo Gallego 21/12/2008: Vecinos ‘insomnes’ de Compostela crean un blog para luchar contra el botellón. Ciudadanos de Compostela, hartos de no poder dormir por los botellones y las juergas nocturnas, se han unido en la Plataforma Santiago sin Ruido

MOVILIZACIÓN

Vecinos ‘insomnes’ de Compostela crean un blog para luchar contra el botellón. Ciudadanos de Compostela, hartos de no poder dormir por los botellones y las juergas nocturnas, se han unido en la Plataforma Santiago sin Ruido

J. E. • SANTIAGO | 21.12.2008

La Plataforma ha creado un blog, santiagosinruido.wordpress.com, en donde vuelcan sus protestas y fotos de las calles tras la movida

La Plataforma ha creado un blog, santiagosinruido.wordpress.com, en donde vuelcan sus protestas y fotos de las calles tras la movida

Vecinos de Santiago no se cansan de decir que están hartos de no poder dormir por las noches debido al jaleo que montan los que disfrutan de la movida. “Las concentracións da xente ás portas dos pubs e discotecas e o non civismo das personas que berran e cantan pensando que toda a rúa é para eles é realmente o problema”, opinan algunos.

Otros destacan también los destrozos en propiedades privadas, como ya se denunció ayer en este diario, o en el mobiliario urbano, así como la tremenda suciedad con la que amanecen las calles. “Las vomitonas son algo al orden del día”, dicen, “al igual que las meadas”.

Algunos más también consideran que “los efectivos de la Policía Local que patrullan las noches de juerga no son suficientes”, pues “deberían estar rondando continuamente las calles, pero no alcanzan: los llamas porque hay jaleo debajo de tu casa y te dicen que están desalojando un piso al otro lado de la ciudad”, afirman.

Por todos estos motivos, los vecinos afectados han decidido organizarse y formar la Plataforma contra el ruido. “Ya hemos conseguido reunir a bastantes. Somos de todo Santiago, no sólo de la zona vieja o el Ensanche”, dicen. De momento, no tienen sede, pero sí un blog en Internet: santiagosinruido.wordpress.com, con el que puede colaborar todo el que se sienta afectado. Desde esta plataforma quieren sumar fuerzas para actuar incluso a nivel judicial. Algunos vecinos ya han volcado fotografías que muestran cómo quedan sus calles tras una noche de juerga: las vomitonas, pintadas y los orines son los protagonistas. También tienen un correo electrónico: santiagosinruido@gmail.com. “Queremos protestar tanto contra el botellón como contra la movida”, dicen. También están en contra de que “Raxoi incumpla una y otra vez la normativa contra los ruidos”, y de que “dé su autorización para que los locales nocturnos amplíen su horario una hora estas Navidades (del 19 de diciembre al 7 de enero)”. Ayer, la Policía Local desalojó una fiesta en un piso por la noche, y el 061 atendió a tres personas por intoxicación etílica.

PIDEN DIMISIONES POR AMPLIAR EL HORARIO DE LOS LOCALES NOCTURNOS
“Se unen al maltratador en vez de a la víctima”

La plataforma Santiago sin ruido emitió ayer un comunicado sobre la ampliación del horario de los locales nocturnos. Los extractos más importantes son éstos: “Pedimos la dimisión del responsable del acuerdo entre la Asociación de Hostelería Nocturna de Santiago y la Xunta para ampliar una hora más los horarios establecidos en la Orden de 16 de junio de 2005”. “Estamos atónitos e indignados ante la poca sensibilidad de nuestros políticos y vemos cómo reiteradamente acallan nuestras voces ante el maltrato medioambiental. Todo ello en contra de la Constitución y de las directrices marcadas por la Unión Europea”. “Continuamente vemos los incumplimientos de la normativa de ruidos del Ayuntamiento”. “Se basan para la ampliación de horarios en una orden de ámbito de Comunidad Autónoma para firmar un acuerdo con una asociación privada de hosteleros y para un Concello concreto, que emite un informe favorable, ¿esto es legal?” “En el mismo artículo por el cual se basan para la ampliación de horarios, el quinto, se dice que …siempre y cuando no se altere la normal convivencia de la población, pero vemos que esto no se tiene en cuenta”. “Ya sabemos qué hacer el 1 de marzo” .

……………….

 

 

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s